SkogBeteLogo_green2 - Copy

Välkommen

Skogs- och Betesvårdsföreningen är en ideell förening med skog och bete i Skåne som verksamhetsområde.

Läs mer om oss genom att klicka på någon av de sex flikarna ovan.

Välkommen på årsmöte och exkursion

Plats: Sinclairsholm, Gumlösa Vinslöv
Datum: Torsdagen den 19 maj 2022
Tid: Kl. 9.30-15.00

Programmet i korthet

  • Fika, föreningen bjuder
  • Årsmöte
  • Prisutdelning
  • Föreläsning Artskyddsregler i skog
    Johanna Nordin, Skogsstyrelsen, berättar om artskyddsreglerna och den rättsutveckling som pågår kring detta
  • Företagspresentation av Sinclairsholm
  • Lunch till självkostnadspris
  • Exkursion med eken i fokus, både färdiga produkter och skogsskötsel
  • Avslutning i skogen med fika, Skogssällskapet bjuder

Anmälan senast 16 maj via formuläret nedan alternativt via tel. 010-476 20 97

Anmälningsformulär

 

Skånes Skogs- och Betesvårdsförening
c/o Hushållningssällskapet
Box 9084
291 09 Kristianstad

Org.nr. 846004-0705