Välkommen som medlem!

Du är hjärtligt välkommen som medlem i Skånes Skogs- och Betesvårdsförening. Vi är till för dig som vill träffa likasinnade under trevliga former där vi tillsammans kan öka våra kunskaper om hur vi långsiktigt och hållbart ska kunna nyttja våra skogs- och betesresurser på bästa sätt. Med oss får du möjligheten att

  • ta del av andras kunskaper
  • dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter
  • testa de tankar och idéer du har mot andras tankar och erfarenheter

Vår verksamhet bedrivs i nära samarbete med Skogsstyrelsen och Hushållningssällskapet, de är medlemmar, vilket gör att vi hela tiden får en god inblick i vad som händer på alla fronter inom vårt verksamhetsområde

Som medlem blir du inbjuden till möten vår och höst där du träffar andra som har samma intresse för skogs- och betesvårdsfrågor. Vårmötet hålls normalt i maj i samband med föreningens årsmöte. Höstmötet äger normalt rum i november. Vid mötena hålls ofta föredrag och det genomförs en exkursion eller ett studiebesök. Under rubriken ”AKTIVITETER” kan du se variationen i vårt utbud.

Så här blir du medlem

Varje person, företag eller institution  som anmäler sitt inträde i Föreningen och betalar stadgad årsavgift kan antas som medlem.

Medlemsavgiften är 175 kr/år. För medlems familjemedlem är avgiften 50 kr. Avgiften kan insättas på bankgiro 763-4926, Skånes Skogs- och Betesvårdsförening, med angivande av namn, adress och ev. mail-adress.
Du kan också betala via Swish, nr 123 323 22 46. Ange samma uppgifter som för bg-inbetalning.

Du som vill bli medlem kan också maila  Hushållningssällskapet Vänligen ange namn och adress samt e-postadress.

Kontakta Marie Andersson även då du behöver ändra dina adressuppgifter.

Eventuella frågor kan besvaras av Föreningens ordförande
Mats Hansson, tel. 070-606 92 44.

Föreningens adress:
Skånes Skogs- och Betesvårdsförening
c/o Hushållningssällskapet
Box 9084
291 09 Kristianstad

Org.nr. 846004-0705