Hederspriser

Skånes Skogs- och Betesvårdsförenings Hederspris 2022

tilldelas

Skogobete-2022-beloningsmottagare

Jonas Nilsson och Ann Marke

Ann Marke, Hästhult Brönjet ,Vittsjö

Anns intresse för skogen väcktes tidigt  så därför blev Skogsbruksskolan i Osby ett naturligt val när det var dags att välja till gymnasiet.

Det praktiska jobbet i skogen är något Ann brinner för och  hon har  därför bland annat anlitats till cirkelledare för röj- och motorsågs körkort. Förutom jobbet på den egna fastigheten tillsammans med sin man Tomas så anlitas  Ann för sina kunskaper för ett flertal förtroendeuppdrag inom skogen. Hon är ordförande i Snapphanebygdens skogsbruksområde Södra, styrelseledamot i LRF Skåne samt styrgruppsordförande i Skånsk Skogsstrategi är exempel på några tunga uppdrag son Ann har idag.

Inte minst Anns  arbete med den Skånsk skogsstrategi  vill vi lyfta fram i motiveringen till  till hederspriset  från Skånes Skogs – och Betesvårdsförening.

Ann Markes djupa engagemang för skogens alla värden gör henne till en respekterad och inspirerande ordförande för styrgruppen för Skånsk skogsstrategi. Anns varaktiga fokus på skogen som ”det gröna guldet”, för jobb, tillväxt och utveckling av en växande bioekonomi, genomsyrar arbetet med strategin, ytterst som ett konkret stöd för skånska skogsbrukare.

Ann är en förebild för alla skogsägare  inte minst för kvinnor och en värdig mottagare av Skånes Skogs- och Betesvårdsförenings Hederspris 2022.

 Pristagare  av Skånska Dagbladets hederspris 2022

tilldelas

Ekastiga Gårdsbutik och Annette Nilson, Höör

Ekastiga Gård och Gårdsbutik ägs och drivs av Annette och Jonas Nilsson, Jonas är 13:e generationen på gården.

Ekastiga Gårdsbutik var en av de första gårdsbutikerna i Skåne (nr 2) och kan i år fira 30-års jubileum. Ansvarig för butiken är idag Annette. I gårdsbutiken säljs främst  charkprodukter och skinn från gårdens uppfödning. På årsbasis blir det ett  ca 170 lamm samt  ett antal äldre får och ca 5 nöt.

Alla djur legoslaktas hos något godkänt slakteri i närområdet  för att minimera transporterna . Slaktkropparna återtas sedan  för styckning hemma på gården. I butiken säljs sedan de olika styckningsdetaljerna antingen i form av  frysta varor eller vidareförädlade produkter. Flera av dessa produkter  är smaksatta med hjälp av  egna  recept och  kryddningar

Besökarna i butiken  kommer från hela Skåne och många återkommer år efter år. Många av kunderna är nysvenskar som gärna gör storköp vid besöken.

Butiken har öppet lördagar mellan klockan 10-16.

Ekastiga gård är ett bra exempel på det entreprenörskap som behövs för att utveckla skånskt lantbruk och  bibehålla ett öppet landskap med betande djur.

Därför är  Ekastiga Gårdsbutik  en ovanligt värdig mottagare av Skånska Dagbladets hederspris för 2022.