Hederspriser 2014

Skånska Dagbladets Hederspris 2014

 

Esben Möller Madsen

 

Jägmästare och ansvarig för Skåneskogens Utvecklings AB. Bolaget ansvarar för skogarna på godsen Trolleholm, Knutstorp, Maltesholm, Barsebäck m. fl.

 

Esben kom från Danmark till Skåne för att bli godsförvaltare på Trolleholm i mitten av 1980-talet. 1990 startades ett samarbete med Knutstorps Skog och i början av 2000-talet anslöts Maltesholms gods. Förvaltningsuppdragen innebär att arealen nu är cirka 10 000 hektar.

 

Esben har under alla dessa år varit en ivrig debattör i skogsfrågor i Skåne och Danmark. I alla de frågor han har engagerat sig har han även utfört försök i skogen och härvid testat sina nya idéer. De lyckade har utvecklats till praxis inom förvaltningen. Exempel på nytänkande är

  • att man genom hyggesvila och kraftig markberedning klarar snytbaggen utan kemiska preparat
  • att använda nya trädslag som klara det nya klimatet bättre än rödgran
  • att öka fastigheterna riskspridning med julgranar och pyntegrönt
  • att sänka planteringskostnaden genom att använda mindre plantor
  • att ståndortsanpassa med hjälp av klassiska trädslag som ek och al
  • att genom noggrann skötsel säkra hög kvalitet på skogsråvaran
  • att genom stamkvistning öka värdet på ek, lärk och douglas
  • att genom fasta körspår och noggrann risning minimera körskadorna i bestånden.

 

Det som kommer att vara det mest långsiktiga beviset på denna skogsmannagärning är att Esben är den skogsförvaltare som planterat mest ekskogar i Sverige i modern tid.

 

Förslagsställare. Carl von Friesendorff

 

————————————————————————————————————-

 

Skånes Skogs- och Betesvårdsförenings Hederspris 2014

Assar Nilsson, Hyllstofta 6692, 264 93 Klippan

Fastighetsuppgifter:

Hyllstofta 42:1 i Klippans kommun.

Areal 135 ha totalt.

Motivering:

Assar Nilsson är uppväxt på släktgården i Hyllstofta. Denna har varit i släktens ägo sedan början av 1800 talet. Assar har på ett föredömligt sätt vårdat landskapet med sina betesdjur och försiktiga skogsbruk. Assar är pensionär men ändå en aktiv skogsentreprenör som tar stor hänsyn till både natur och kulturvärden. Fastigheten är belägen vid den vackra Bäljande å där havsvandrande lax och havsöring bl.a. har lekbottnar att tillgå.

Fastigheten som Assar förvaltar är totalt c:a 135 ha varav 87 ha är skog och 40 ha är åker och bete. Assar har det senaste året anlagt en ny ekplantering där han med hjälp av sin grävmaskin och skotare själva har hägnat och planterat ny ekskog som han vårdar ömt med gräsrensningar. Han har även sökt stöd från Landsbygdsprogrammet för att frihugga gamla ekar och reparera en gammal jordkällare. Det kan även nämnas att det finns skogslind på några ställen på fastigheten vilket inte är så vanligt.

Som ett föredöme för andra hur man vårdar landskapet med både betesdrift och skogsbruk i samklang med natur och kulturvärden är Assar väl värd Skogs och betesvårdsföreningens pris.

Förslagsställare Fredrik Broberg

 

 

 

—————————————————————————————————————-

 

Esben Möller Madsen och Assar Nilsson är båda värdiga mottagare av Skånska Dagbladets resp. Skånes Skogs- och Betesvårdsförenings hederspris.

 

 

Föreningens ordförande

Carl von Friesendorff

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.