Vår historia

Läs vår historik över föreningens bildande och verksamhet mm. Den inleds med det föredrag tidigare ordförande Lennart Linder-Aronson höll 2002. Efter anförandet har kompletterats med vad som hänt efter 2002.

Föreningens historia