Välkommen

Skogs- och Betesvårdsföreningen är en ideell förening med skog och bete i Skåne som verksamhetsområde.

Läs mer om oss genom att klicka på någon av de sex flikarna ovan.

Till medlemmar och övriga intresserade

Välkommen till digitalt vintermöte
– Skogsbruk i ett klimat i förändring

Torsdagen den 18 januari 2024 kl. 19-21
Teams-kanalen öppnar kl. 18.30

Klicka här för att ansluta till livesändningen

Program

19.00 Ordf. Mats Hansson hälsar välkommen
19.10 Trädslagsval i ett klimat under förändring Göran Hallsby, Skogsstyrelsen
19.45 Trees For Me – Snabbväxande lövträd i Sverige, Urban Nilsson, SLU
20.20 Skogsskador i ett förändrat klimat, Johanna Witzell, Linnéuniversitetet

Det finns även möjlighet för personer som ännu inte blivit medlemmar i vår förening att delta, så sprid gärna inbjudan

Välkomna!
Mats Hansson, ordförande

 

Skånes Skogs- och Betesvårdsförening
c/o Hushållningssällskapet
Box 9084
291 09 Kristianstad

Org.nr. 846004-0705