Välkommen

Skogs- och Betesvårdsföreningen är en ideell förening med skog och bete i Skåne som verksamhetsområde.

Läs mer om oss genom att klicka på någon av de sex flikarna ovan.

Till medlemmar och övriga intresserade

Välkommen till årsmöte och exkursion

Vi vill hälsa medlemmar och övriga intresserade välkomna till årsmöte med Skånes Skogs- och Betesvårdsförening tisdagen den 28 maj 2024 kl 09:00-15:30. (OBS Felaktig veckodag men rätt datum i annonsen i Skånska Lantbruk.)

Årets tema: Skogs- och betesbruk under förändring?

Tisdagen den 28 maj 2024 kl. 9.00-15.30

Program

  • 09.00-09.30  Samling på parkeringen vid Christinehofs Slott.
    Kaffe med fralla serveras.
  • 09.30  Information om godset och dess skogliga verksamhet av skogsförvaltare Thomas Pålsson. Därefter fortsätter vi med en skogsexkursion under Thomas ledning på temat ”Skador och erfarenheter efter vinterns oväder i Christinehofs skogar”.
  • 11.00  Förflyttning till Skäpperöd 8190, Högalunds kulturvandring. kulturvandring.se
  • 11.30-12.30  Årsmöte
  • 12.30-13.00  Lunch
  • 13.00-15.00  Kulturvandring i ett brukat beteslandskap under ledning av Helena N Olofsson på temat: ”Spåren av folket före oss”. (under denna del av dagen finns möjlighet att åka traktorkärra för den tycker det är lite svårt att gå i terrängen).
  • 15.00  Avslutning med kaffe

Pris för förtäring och exkursion 280 kr per deltagare. Betalas på mötet direkt till Högalunds kulturvandring, kontant eller Swish. Föreningen bjuder på fm-kaffet.

Sista anmälningsdag den 22/5. Anmälan görs i första hand via anmälningsformuläret.
Du kan även anmäla dig till Elisabet Svensson, tel. 010-476 20 97 eller  elisabet.svensson@hushallningssallskapet.se

Välkomna!
Mats Hansson, ordförande

 

Skånes Skogs- och Betesvårdsförening
c/o Hushållningssällskapet
Box 9084
291 09 Kristianstad

Org.nr. 846004-0705