Välkommen

Skogs- och Betesvårdsföreningen är en ideell förening med skog och bete i Skåne som verksamhetsområde.

Läs mer om oss genom att klicka på någon av de sex flikarna ovan.

Till medlemmar och övriga intresserade

Välkommen till jubileumsårsmöte
– Föreningen Skånes Skogs- och betesvårdsförening firar 100 år!

Torsdagen den 25 maj 2023 kl. 9.30-15.00

Årsmöte med tillhörande exkursion blir på fd. skogsbruksskolan Breanäs och på Skånes första Kulturreservat, Örnanäs

Samling Breanäs som som du når via väg 2101 mellan Sibbhult och Lönsboda. Skyltat vid avtagsvägen.

Program

  • Fika
  • Föreningens första 100 år
  • Årsmöte
    (Handlingarna)  Föredragningslista
  • Grupparbete: Hur skall föreningen möta nästa 100 år?
  • Lunch på Breanäs
  • Under eftermiddagen får vi lära oss mer om hur landskapet och naturbruket förändrats under Skog o Betesvårds föreningens100år genom att besöka Örnanäs Kulturreservat.  Sakkunnig ledning på gården får vi av värdinnan Marianne Eriksson och professor emeritus Urban Emanuelsson.
  • Avslutning i skogen med fika ca 15.00

Pris för förtäring och exkursion ca 200 kr per deltagare. Betalas på mötet. På grund av jubileumsåret så subventionerar föreningen halva kostnaden för arrangemanget. (Swish, nr 123 323 22 46)

Sista anmälningsdag den 18/5. I första hand via anmälningsformuläret
alternativt till Elisabet Svensson tel nr 010-476 20 97  elisabet.svensson@hushallningssallskapet.se

Välkommen!
Mats Hansson, ordförande

 

Skånes Skogs- och Betesvårdsförening
c/o Hushållningssällskapet
Box 9084
291 09 Kristianstad

Org.nr. 846004-0705