2014

Årsmötet den 28 maj 2014

Referat Årsmöte 2014 Trädslagsval

Höstmöte den 19 november 2014 i Osby och Killeberg

Höstmötet hade temat ”Att undvika markskador vid skogsbruk”. Knappt 30 personer deltog i årets höstmöte.

På förmiddagen var det föreläsningar på Bergakungens Stug & Konferensanläggning i Osby.

Anja Lomander, Skogsstyrelsen talade om

– Vad leder markskadorna till för problem?
– Måste markskador alltid lagas?
– Vad säger lagen?

Jakob Henriksson och Kristofer von Hauswolf, Södra talade om

– Vad säger FSC- och PEFCcertifieringen?
– Vad kan man göra för att undvika skador? Södra redovisar hur man arbetar och vad                      deras markskadegaranti innebär.

Efter lunch var det exkursion i trakten söder om Killeberg under ledning av Jakob och Kristofer som visade exempel på hur man arbetar i praktiken på  områden där markskador lätt kan uppstå.

Referat Höstmöte 2014 Efter sol kommer regn

Skogobete_6