Hederspriser

Skånes Skogs- och Betesvårdsförenings Hederspris 2023

tilldelas

Anders Ekstrand, Åhus

Oavsett om det gäller skogsskötsel, skogens fåglar eller småkryp, träslag, virkesegenskaper kan man fråga Anders Ekstrand om och han har alltid ett svar.

Här är några exempel på kniviga frågor som undertecknad ställt under alla år vi känt varandra: Är splintveden i ekträ lika hård som kärnan? Eller: Vad är det för elaka kryp som gjort små fula svarta hål i ekplankan? Det är definitivt frågor man inte kan googla på. Men Anders svarar. Någon gång har jag undrat om han skarvar. Men svaren har alltid visat sig vara korrekta.

Den imponerande kunskap som Anders Ekstrand besitter kommer till hjälp för oss skogsägare genom hans jobb som lövskogsspecialist på Södra Skogsägarna. Lövskogsskötsel är ju ett område med stor variation och där frågorna är många. Kunskaperna kommer också föreningslivet till gagn. Han är ordförande i föreningen Ekfrämjandet, sitter i styrelsen för Naturskyddsföreningen i Skåne, aktiv ornitolog i diverse grupper, med mera. Intresse och engagemang har en rejäl spännvidd och omfattar även viner. Nyligen är han hemkommen från en ornitologisk expedition till Georgien och Kaukasus bergsområde. Rapporterna man kunde läsa på Facebook handlade lika mycket om goda viner som om sällsynta fåglar.

Skogens historia: Vem visste förutom Anders att det på 1700-talet växte ekskog i strandområdena kring Åhus och Yngsjö, där han numera till dels är bosatt.

Anders Ekstrand är värdig mottagare av Skånes Skogs- och Betesvårdsförenings Hederspris för 2023.

Skånska Dagbladets hederspris för 2023

tilldelas

Helena N Olofsson och Högalunds Kulturvandring, Skäpperöd, Önneköp

Helena är född och uppvuxen på gården Högalund i byn Skäpperöd utanför Önneköp. Sedan år 2000 bor hon på gården med sin familj.  Fram till för något år sedan drev hon gården i egen regi med lantbruk och djurproduktion. Idag arrenderas åker och bete ut till närliggande lantbrukare. En stallbyggnad är omgjord till samlingslokal med möjlighet till servering. Helena själv är aktiv inom Farmartjänst och driver sitt turistföretag Högalunds Kulturvandring, https://www.kulturvandring.se/

Närheten till djur och mark betyder mycket för Helena. Hon har alltid haft ett historiskt intresse för sin hembygd och lyssnat på tidigare generationer om hur brukandet och naturen har förändrats genom åren. Helena har en bakgrund som florist och även estetisk kunnande om målning, keramik och fotografi. Under åren har hon fortbildat sig inom kulturgeografi, certifierad naturguide samt entreprenör/ekoturism.

Med denna kompetens och sitt stora intresse har Helena utvecklat guidade kulturvandringar med olika teman:

 ”Spåren av folket före oss/ Bränneristan Bengta / Piper & det svarta guldet/ Moderjord & fader himmel” är några namn på vandringar som sker i Helenas regi.  Under vandringarna förmedlar Helena sin kunskap om den gröna näringens betydelse idag och ur ett historiskt perspektiv.

 Att ”Ängen är Åkerns moder” och en förutsättning för levande och hållbar landsbygd som skapar biologisk mångfald, får besökarna kunskap om under Helenas ledning. Att förmedla denna kunskap till storstadens människor och berätta vilka förutsättningar som krävs, gör Helena till en stor ambassadör för landsbygden.

Stenmurars kulturhistoria i odlingslandskapet, åldersbestämma dessa är också en kunskap som Helena sprider till sina besökare. På sitt CV kan även Helena titulera sig som ”Stengäresministe”r i Republik Önneköp.

Helena N Olofsson och Högalunds Kulturvandring är en väl meriterad och värdig mottagare av Skånska Dagbladets Hederspris 2023