Hederspriser 2015

Skånska Dagbladets Hederspris 2015

tilldelas

Jonas Johansson
Bälinge 402, 286 91 Örkelljunga

Foto-Jonas-Johansson_web

Jonas Johansson

Jonas har under lång tid bedrivit betesdrift med får på många ställen i nordvästra Skåne. Totalt håller han c:a 500 tackor som håller markerna öppna. Marker som betas av Jonas får är till exempel Hallands Väderö, marken runt Ingeborrarps friluftsmuseum och fastigheten Ishult utanför Klippan.

Ingvar Nilsson, ägare till fastigheten Ishult 1:11 berättar att hans betesmarker var på väg att växa igen av sly innan Jonas släppte sina får på bete. Under 2014 betade c:a 65 får på denna mark. Nu är ekhagmarkerna öppna och tillgängliga för alla och ett uppskattat inslag i bygden.

Jonas har investerat mycket i sina anläggningar och rustat upp husen. Hans egna marker består av c:a 52 ha mark varav 33 ha är skog belägna i Bälinge utanför Örkelljunga.

Jonas har under lång tid hållit betesmarkerna öppna på stora områden med hjälp av sin stora fårbesättning vilket gynnat både mångfalden i markerna och friluftslivet på ett bra sätt. Detta har motverkat igenväxning av markerna och igenplantering av gran som är vanligt i dessa skogsbygder i norra Skåne. Bara ett besök på Hallands Väderö visar vilka fina värden som betet gynnar.

Jonas Johansson är en värdig mottagare av Skånska Dagbladets Hederspris.


Skånes Skogs- och Betesvårdsförenings Hederspris 2015

tilldelas

Mattias Persson
Vesljunga 1338, 283 95 Visseltofta

Foto-Mattias-Persson_web

Mattias Persson

Mattias äger fastigheterna Vesljunga 1:73 och Bodarp 2:4 omfattande ca 60 ha. Mattias bor med familj på Vesljunga-fastigheten där gården har gårdsnamnet Gudmundsgården.

Inriktningen på fastigheterna är skogsbruk och de öppna markerna betas av islandshästar och några rödkullor.

Det som gör Mattias väl värd att uppmärksammas är det enorma intresse som han har för gårdens och hela bygdens kulturhistoria. Mitt i skogen långt från allmän väg har det legat ett torp ”Bastu Svennens”. Detta torp har sedan lång tid varit borta och skogen växte tät på de steniga lyckorna. Här har Mattias återskapat betesmarkerna och ett par byggnader har uppförts på de gamla grunderna. Mattias har även återupptagit den gamla hägnadstekniken ”Skeagärde” där staketen byggs med granslanor. Det har blivit ett antal hundra meter som hägnats enligt denna modell.

Mattias stora intresse för kulturhistoria har gjort att han forskat mycket i bygdens historia och han har skrivit böcker och artiklar i Hembygdsförenings årsböcker där han är en eldsjäl. Mattias delar gärna med sig av sina kunskaper om brukningssätt och seder genom att leda exkursioner och föreläsa.

Mattias Persson är en värdig mottagare av Skånes Skogs o Betesvårdsförenings

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.