Hederspriser 2021

Skånes Skogs- och Betesvårdsförenings hederspris 2021

tilldelas

Katarina Brunnström, Skeinge säteri

Katarina Brunnström äger och driver Skeinge säteri, strax söder om Osby i den vackra Göingebygden.

Gården som är från 1600-talet ligger vackert med sitt corps de logi och två flyglar på en liten höjd med utsikt över Skeingeborg från 1100-talet och Skeingesjön som grannar.

Till gården hör ca 600 ha produktiv skog som till största delen består av gran, som trivs på dessa bördiga och för gran lämpliga marker. Katarina satsar även på att gallra fram ek och annat löv intill husen samt längs vägarna runt gården. Den omfattande branden på Åbuamossen i april 2019 tog ca 32 ha av gården skog, främst granplanteringar i olika åldrar. Katarina valde att satsa ännu mer på löv när de drabbade områdena skulle återplanteras.

Katarina som är väldigt driftig och framåt valde 2020 att återskapa 8 ha gammal mossodling genom att återväta området med hjälp av att plugga och reglera diken. Detta ha blivit populärt under senare tid, men hon var föregångare med detta.

Utbildning och nätverkande har hela tiden legat henne varmt om hjärtat. Som medlem och tongivande inom bl.a. Spillkråkorna har hon anordnat ett flertal motorsågs- och röjningskurser på gården. Även jägarexamen har stått på programmet.

Katarina är en väl värdig mottagare av Skånes Skogs- och Betesvårdsföreningens pris 2021.

Pristagare Skånska Dagbladets hederspris 2021

tilldelas

Johan Barnekow, Sinclairsholm

Johan Barnekow är en fullfjädrad entreprenör som hela tiden söker nya grenar att utveckla verksamheten på det anrika godset Sinclairsholm. https://www.sinclairsholm.se/

Det kan handla om vitt skilda områden som slitdelar till jordbruksmaskiner eller att sälja närodlad sparris på torget i Hässleholm.

Detta pris motiveras av Johans satsning på den skånska skogsråvaran. Genom att förädla virket till värdefulla produkter lyfter han fram värdet av våra blandskogar med ädellöv. Våra skånska ekar tillhör världseliten förklarar han och betalar bra vid inköp. Allt fler skogsägare inser detta och börjar sköta och utveckla sina lövskogar.

Generöst tipsar han också sina kunder om att det finns fler lokala småskaliga företag som gör produkter av skånsk ek, ask och fura. Därmed kan den positiva spiralen förstärkas ytterligare: Ökande virkespriser, ökat intresse, bättre skogsskötsel.

Johan Barnekow är en ovanligt värdig mottagare av Skånska Dagbladets hederspris vid Skånes Skogs- och Betesvårdsförening årsmöte 2021-09-14.