Kommande

Välkommen till möte med föredrag

Digitalt möte torsdagen den 27 januari kl. 18.30

Temat för kvällen

”Framtidens skog, möjligheter för svenskt skogsbruk i framtiden”

Program

18:30 Mats Hansson, ordf. hälsar välkommen med kort information.
18:40 Göran Örlander, professor i skogsskötsel, håller föredrag: Vad kan marken och skogen bidra med i framtidens skog?
19:30 Paul Börjesson, professor i miljö och energisystem, håller föredrag: Bioenergi nu och i framtiden.
20:20 – 21:00 Diskussion

Klicka här för att ansluta till livesändningen

Välkomna!

Styrelsen genom Mats Hansson, ordförande