Styrelse

Styrelsen består av sju – nio ledamöter.

Länets Hushållningssällskap samt Skogsstyrelsen kan utse vardera en ledamot. Övriga ledamöter utses av årsmötet.

Av styrelsens ledamöter avgår ena året minst hälften, andra året återstoden efter tur. Årsmötet utser årligen ordförande. Övriga funktionärer utses av styrelsen.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Ordinarie styrelseledamöter
Ordf. Mats Hansson, Villands Vånga
V. ordf. Eva Nilsson, Höör
Anders Winqvist, Hässleholm
Mats-Ola Persson, Hässleholm
Lena Svensson, VIttsjö
Lennart Bosrup
Henrik Nilsson
Henrik Andersson, Skogsstyrelsen Skåne distrikt, Hässleholm
Sven Fajersson, Hushållningssällskapet, Kristianstad

Föreningens kassaförvaltare och förare av medlemsregister
Sven Fajersson, Hushållningssällskapet, Kristianstad

Revisorer (ord.)
Hans Nilsson, Kristianstad
Göran Andersson, Hörby
Revisorer (suppl.)
Nils-Erik Varfeldt, Svalöv                               Ann-Britt Karlsson, Mölleberga


Valberedning
Vald t.o.m. årsmötet 2018 Ulf Lundqvist, Ekeby (sammankallande) Tel 076-853 63 81
Vald t.o.m. årsmötet 2019 Anita Persson, Hörby
Vald t.o.m. årsmötet 2020 Stig Hermansson, Skogsstyrelsen, Skåne distrikt, Hässleholm