Styrelse

Styrelsen består av sju – nio ledamöter.

Länets Hushållningssällskap samt Skogsstyrelsen kan utse vardera en ledamot. Övriga ledamöter utses av årsmötet.

Av styrelsens ledamöter avgår ena året minst hälften, andra året återstoden efter tur. Årsmötet utser årligen ordförande. Övriga funktionärer utses av styrelsen.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Ordinarie styrelseledamöter
Ordf. Mats Hansson, Villands Vånga
Boel Sandskär, Löddeköpinge
Anders Winqvist, Hässleholm
Mats-Ola Persson, Hässleholm
Lennart Bosrup, Glimåkra
Lena Svensson, VIttsjö
Henrik Nilsson, Höör
Henrik Andersson, Skogsstyrelsen Skåne distrikt, Hässleholm
Sven Fajersson, utsedd av Hushållningssällskapet, Kristianstad

Föreningens kassaförvaltare och förare av medlemsregister
Sven Fajersson

Revisorer
Hans Nilsson, Kristianstad (ord.)
Göran Andersson, Hörby (ord.)
Nils-Erik Varfeldt, Svalöv (suppl.)
Ann-Britt Karlsson, Mölleberga (suppl.)

Valberedning
Stig Hermansson, (sammankallande)
Mats Persson
Stefan Nilsson