2015

Årsmötet den 26 maj 2015 i Skepparslöv

Referat Årsmöte 2015

Höstmötet den 4 november 2015 på Christinehof

Temat var ”Lövsatsning efter stormen 1999”

Under dagen besågs objekt där frågeställningar om trädslagsval, skötsel, betestryck och fortsatta satsningar diskuterades.

Referat Höstmöte 2015-Lövsatsningen på Christinehof

Stora och små viltåkrar med träd och buskage mellan remiserna.

Stora och små viltåkrar med träd och buskage mellan remiserna.