Hederspriser 2020

Skånes Skogs- och Betesvårdsförenings hederspris 2020

tilldelas

Roland Olsson, SkogsstyrelsenSkogobete-Roland

Roland har varit föreningens ständige sekreterare under c:a 40 år. Detta är en gärning värd att komma ihåg och att belöna med föreningens hederspris.

Roland började sin bana inom Skogsvårdsstyrelsen och slutade år 2014 och då heter företaget Skogsstyrelsen. I vår förening har ett antal länsjägmästare varit ordförande under Rolands sekreterartid.

Roland som sekreterare var ansvarig för att införskaffa Tennfaten vilka tidigare utgjorde heders-priserna. Numera är det skärbrädor av svensk bok som utdelas och tillverkare är snickare Nils Olsson, Sälshög vid Tomelilla i Skåne.

Roland bor i Malmö men äger även en skogsfastighet i Sätaröd på 30 ha med blandskog där även en damm ingår. Roland är född 1948. Roland är en lugn och saklig person som inger förtroende, och han var en perfekt sekreterare med full kontroll på Skogs- och Betesvårdsföreningens kallelser, protokoll och inte minst på alla pristagarna från föreningens början. Se hemsidan.

40 år är en lång tid att axla ett uppdrag, därför är Roland en värdig mottagare av Skånes Skogs- och Betesvårdsförenings hederspris.

Pristagare Skånska Dagbladets hederspris 2020

tilldelas

Lina och David Lindegren, SinarpSkogobete-Linden

2004 blev milömålsstrategen David och landskapsarkitekten Lina lantbrukare. I den vackra Sinarpsdalen driver sedan dess paret Lindegren lantbruket. Landsbygdsföretaget, som drivs ekologiskt, brukar idag ca 110 ha där 40 ha utgör bete. Bete, ofta med hög naturvärden, sköts av ett trettiotal dikor av rasen rödkulla och fjällko med en vakande och stödjande hand från lantbrukarparet. Lindegrens nötkreatur föds upp på gräs och är inte bara kända för sitt lantbruk utan även för sin vidareförädling. Lindegrens driver eget slakteri där både gårdens djur och samarbetspartners djurhållning tas om hand. Inte nog med detta, köttet förädlas sedan vidare i Lindegrens chark. Gårdens produkter, som säljs i deras gårdsbutik, har fått flera höggastronomiska priser. Företaget är i ständig utveckling och står i startgroparna, rent faktiskt är det just nu många gropar runt gårdsbyggnaderna, för nästa steg. Öka djurhållningen och öka förädlingsgraden att även i större omfattning kunna erbjuda upplevelser.

Paret Lindegren visar tydligt att en ärvd gård inte är en nödvändig förutsättning för att idag starta ett betesjordbruk. Och de visar inte bara att det är möjligt utan är också en annonspelare för skånsk landskapsförvaltning och lokal matproduktion på hög nivå. När man besöker gården förstår man den höga ambitionen och att inget lämnas åt slumpen. Från kalvens bete och livsmiljö till den eminenta bjäriska bresolan lyser ett tydligt engagemang. Ett engagemang för en långsiktigt hållbar förvaltning av gårdens naturresurser OCH för att ta fram högkvalitativ skånska köttprodukter.

Lina och David Lindegren är värdiga mottagare av Skånska Dagbladets hederspris!