Hederspriser 2017

Skånes Skogs- och Betesvårdsförenings hederspris 2017

tilldelas

Per Åke och Ingrid Persson, Nedanbäck

Per Åke och Ingrid Persson

Per Åke och Ingrid Persson

Per Åke och Ingrid Persson äger och brukar gården Nedanbäck 1:3 som ligger mellan Osby och Glimåkra i Östra Göinge. Paret tog över gården från Per Åkes föräldrar 1982 vilket innebär att de är 9:e generationen som driver gården.

Till gården hör 60 ha skog som till största delen består av granskog . Ca 60 ha åker brukas aktivt, där huvuddelen är vall, ett par hektar korn sås årligen för att förnya vallarna. Detta i en mellanbygd med små skiften med mycket sten och vildsvin.  Gårdens djurhållning består av 45 Limousin dikor, 15 suggor som ger ca 300 årsgrisar, 35 får av blandras samt 9 bisamhällen. Allt drivs ekologiskt.

All skötsel frå¥n plantering till slutavverkning sköts av paret själva . Med hjälp av egen traktorburen processor utför man skonsamma gallringar och avverkningar där en del av virket används till gårdens byggnader vilka är i ypperligt skick, bl.a. har man byggt stallar och maskinhall av eget virke.

Betesmarken har ett stort inslag av lövträd såsom björk, al, ek och asp. Då dessa betas av såväl nöt som får och till viss del gris hävdas de väl . Artrikedomen är väldigt hög på dessa marker som ligger insprängda i området som domineras av skog.

2007 köptes husen på granngården, vilka en gång i tiden avstyckats från gården. Bostadshuset på denna renoverades långsamt och försiktigt där man behöll så mycket som möjligt av det gamla.

I detta hus har paret i dag en gårdsbutik där man bland annat säljer allt kött från gården, vilket innebär allt från styckningsdetaljer till egenrökt korv.

Per Åke och Ingrid är värdiga mottagare av Skogs- och Betesvårdsföreningens hederspris.


Skånska Dagbladets Hederspris 2017

tilldelas

Lennart Bosrup, Bosarp, Glimåkra

Foto Lennart Bosrup

Lennart Bosrup

Lennart Bosrup äger fastigheten Bosarp 1:17, i Glimåkra socken, Östra Göinge kommun. Fastigheten som är ca 100 hektar stor består till drygt 80 hektar av skog.

Lennart Bosrup har ett brinnande intresse för skogen och dess brukande där eken, både odlingen och förädlingen, är stora drivkrafter. Lennarts intresse för ekodling och ekskötsel skapar en intressant landskapsbild på fastigheten. Skötseln av ekar i olika åldrar och storlekar i bestånd med annan skog i olika stadier och trädslagsblandningar ger en stor variation inom fastigheten. Detta ger en spännande miljö att röra sig i. Både för den skogsbruksintresserade och de som bara är ute efter en rekreationsupplevelse. Lennarts ekskog bjuder inte bara på naturupplevelser utan genom lokal förädling sprider han traktens ekar genom högkvalitativa golv.

Lennart är initiativtagare till mycket aktiviteter i bygden kring skogen såsom utbildningar, studiecirklar, olika möten och träffar kring blandskogen och inom hyggesfritt skogsbruk. Han försöker alltid se möjligheter och är öppen för nya influenser och nytt tänkande som han generöst delar med sig genom tankar och vunna erfarenheter även i sociala medier.

Lennart Bosrup är en värdig mottagare av Skånska Dagbladets hederspris.