Hederspriser 2007

Skånska Dagbladets Hederspris 2007

Martin Olsson, Tofta, Höör. Martin är en ung ekologisk mjölkproducent som arrenderar gården av sina föräldrar, som fortfarande arbetar på gården som avbytare. Martin har 25-30 mjölkkor som ligger på en avkastning runt 8.000 kg mjölk, baserat på 95-100 % hemmaproducerat foder.

Betet är en viktig komponent i gårdens drift. Skåneleden går rakt genom Martins ängsbeten.Gården ligger precis utanför Snogeröd. Martin kombinerar naturhänsyn, ekologi och ekonomi i en mycket bra kombination. Han är mycket engagerad och aktiv och bedriver kurser i ”Bondens Ekologi” där intresserade konsumenter/butikspersonal erbjuds en endagskurs på en ekologisk gård.Under 2005 deltog gården i ett projekt kring ”Bete och ekologisk mjölkproduktion”. Av de tre gårdar som ingick i studien hade Martin högt mjölkavkastning under betessäsongen, men med lägst tillskottsutfodring. Avkastningen låg i genomsnitt på 25 kg mjölk/ko/dag med 90 % näringsförsörjning från betet. Räknar man om detta till ekonomi var täckningsbidraget på mjölken ca 16.000 kr per ha bete, som korna hade tillgång till under betessäsongen.

Martin Olsson är en värdig mottagare av Skånska Dagbladets Hederspris 2007.

Silvåkra 2007-05-31
För Skånes Skogs- och BetesvårdsföreningCarl von Friesendorff
ordförande


Skånes Skogs- och Betesvårdsförenings Hederspris 2007

Leif Liljekvist, Kågeröd,
som representant för den Skånske skogsarbetaren.

Leif Liljekvist började som skogsarbetare hösten1957 vid femton års ålder och har nu som 65-åring gått i pension. Leif har under dessa 50 år varit knuten till skogsförvaltningen vid Knutstorps Gods. De senaste åren har han därmed varit anställd vid Söderåsens Skogsförvaltning AB och Skåneskogens Utvecklings AB och därmed under 50 år varit delaktig i utvecklingen av skogarna på Söderåsen.

Det som gör Leif Liljekvist till en mycket värdig representant för den Skånske skogsarbetaren är att han under de 50 år han varit verksam hela tiden följt med arbetets utveckling. Leifs idrottsmannainställning har inneburit att han arbetat i ett högt tempo utan att till synes anstränga sig. Detta faktum visar på en oerhörd förståelse för hur det manuella skogsarbetet skall bedrivas på effektivast möjliga sätt.

En annan sida hos Leif som utvecklats genom åren är hans förståelse för naturen. Leif ser direkt hur han skall lägga upp sitt arbete så att han får hjälp av naturens lagar samtidigt som han följer dess regler.

Leif är en värdig mottagare av Skånes Skogs- och Betesvårdsförenings Hederspris 2007.

Silvåkra 2007-05-31
För Skånes Skogs- och Betesvårdsförening

Carl von Friesendorff
ordförande