Hederspriser 2006

Skånes Skogs- och Betesvårdsförenings hederspris 2006

Uno Eliasson
Linnemöllav. 95
290 11 Linderöd

Uno Eliasson har gjort stora insatser för att restaurera betesmarker och strandängar kring vattenrikets olika delar. Det är svåra objekt det rör sig om, områden som varit totalt igenbuskade har med röjningsinsatser och hårt betestryck återförts till betesmark till gagn för vadarfåglar och flora.

Uno jobbar som lärare på Bollerup Naturbruksgymnasium och håller en större köttdjursbesättning på sin fastighet i Liarumsdalen. Den egna fastigheten är liten så sommarbetet sker huvudsakligen på arrenderade marker.

Samarbetet med Uno, skogsstyrelsen och Länsstyrelsen började med Håslövs ängar i slutet av 80-talet. Efter bortröjning av vass och vide började området att hävdas med bete och detta har gjort området till en mycket värdefull rast och häckningslokal för vadarfåglar.

Ett annat projekt är Fredriksdalsviken-Lingenäset där en stor pionjärinsats utförts. Buskarna lyftes upp med rötterna och eldades för att undvika nya uppslag, därefter har området betats och hållits öppet. Även på naturreservatet vid Tärnö-Sillebrandsö har stora insatser gjorts.

För dessa insatser och som en inspirationskälla för andra ser vi honom som en värdig mottagare av Skogs och Betesvårdsföreningens hederspris.

Carl von Friesendorff
Föreningens ordförande

Skånska Dagbladets hederspris 2006

Arne Landgren
Aggarp
260 70 Ljungbyhed
Tfn. 0435-770215

Arne Landgren äger och brukar jordbruksfastigheten Aggarp 1:4 i Färingtofta socken. Arne övertog nämnda fastighet efter sina föräldrar 1988, men har drivit och brukat den sedan 1959, då fadern dog.

Arne har bedrivit mjölkproduktion fram till 1984 då han pga. sämre lönsamhet sålde ut mjölkdjuren. Samtidigt började Arne arbeta utanför den egna gården, framför allt med skogsarbete.

När det gäller den egna skogen på Aggarp har Arne uträttat ett jättestort arbete på att restaurera denna. Arne har bl.a. planterat 150 000 plantor. Planteringarna har sedan följts upp ordentligt med röjningar och sedermera gallringar. Idag har han en exemplariskt skött skog. Skogen är anlagd med stor hänsyn till ståndorten och de naturliga förutsättningarna; en åtgärd som Arne var före sin tid med.

Arne Landgren är en synnerligen värdig mottagare av Skånska Dagbladets hederspris 2006.

Carl von Friesendorff
Föreningens ordförande