Årsredovisning 2006

Verksamhetsberättelse 2006: Verksamhetsberättelse 2006 – PDF

Ordinarie Årsmöte/Vårmöte 2006

Den 1 juni höll föreningen ordinarie föreningsstämma på Wrams Gunnarstorp.

Cirka 70 personer hade slutit upp till stämman. I traditionell ordning började vi med fika.

Ordförande Carl von Friesendorff öppnade dagens förhandling och valdes likaledes att leda densamma. Till justeringsmän valdes Hans Ivar Svensson, Kyrkbyn 208, 240 40 Tjörnarp samt Wilhelm Sonesson, Fagerås Gård, 241 95 Billinge.

Val av ordförande och styrelseledamöter gjordes som följer:

Till ordförande för föreningen omvaldes Carl von Friesendorff, Silvåkragården, 240 14 Veberöd (omval).

Till ledamöter i styrelsen valdes: Fredrik Wachtmeister, Möllarps Säteri, 260 23 Kågeröd (omval), Lena Lannerheim, Östenstorp 4446, 242 94 Hörby (omval).

Övriga ledamöter i styrelsen är:

Kjell Nyström, Farhult 8272, 242 96 Hörby och Eva Nilsson, Ekastiga, 243 93 Höör, Jan Linder, Skogsstyrelsen Region Öst (utsedd av Skogsstyrelsen) samt Sven Fajersson, Hushållningssällskapet (utsedd av Hushållningssällskapet).

_________________________________________________

Hederspriser utdelades.

Skånes Skogs- och Betesvårdsförenings hederspris 2006
Uno Eliasson, Linnemöllav. 95, 290 11 Linderöd

Skånska Dagbladets hederspris 2006
Arne Landgren, Aggarp, 260 70 Ljungbyhed, Tfn. 0435-770215

Läs motiveringarna här >>

 

Efter årsmötet och utdelning av hederspriser vidtog dagens övriga program.

Skånes Skogs- och Betesvårdsförening arbetar som namnet visar såväl med skogs- som betesfrågor. Dagens tema var ”Skog och Vatten”. För att tydliggöra denna så viktiga kombination var ett flertal experter anmodade att belysa frågan, var och en efter sitt perspektiv.

Lena Fought från högskolan i Kristianstad berättade om ”Vattnets väg i landskapet genom bäckar och diken”. Att vattnet har inverkan på miljön bl.a. genom transport av olika ämnen fick vi klarhet i genom Jan Grosen, Vattensektion, Länsstyrelsen.

Stefan Andersson från Skogsstyrelsen berättade om vattnet och dess betydelse för ett effektivt skogsbruk.

Rudolf och Annelie Tornerhjelm utvecklade tillsammans med Rolf Andreasson, SUSAB hur man på ett bra sätt utnyttjar och bemästrar vattnet på Wrams Gunnarstorp.

Efter en utmärkt lunch vidtog exkursion på Wrams Gunnarstorps marker, under ledning av Annelie och Rudolf Tornerhjelm samt Rolf Andreasson, SUSAB, en exkursion som omfattade såväl skog som bete och energifrågor. Föreningen framför ett varmt tack till familjen Tornerhjelm.

 

Höstmöte

Torsdagen den 9 november höll föreningen höstmöte på Axelvolds f.d. lanthushållsskola, Kågeröd. Till mötet hade cirka 60 personer slutit upp.

Tema för dagen är ”Skog och Bete”, ett tema som ligger väl i linje med föreningens intensioner. Ämnet ansluter dessutom väl till den aktuella situationen för såväl skogs- som jordbruksfrågor.

Martin Werner, Skogforsk, Ekebo utvecklade tankar och forskning kring ”Planteringsalternativ efter stormen Gudrun”. För många var detta sista gången Martin berättade om de tankar och den forskning som han i hög grad själv är och har varit delaktig i. En profil inom främst lövforskningen har avslutat delar av sin verksamhet, en verksamhet som Skånes Skogs- och Betesvårdsförening honorerat genom att Martin erhöll föreningens hederspris 1995. Martin Werner avtackades särskilt vid denna tillställning av föreningens ordförande Carl von Friesendorff.

Gunnar Isacsson, Skogsstyrelsen berättade om ”Skadegörare i medvind”. Främst Granbarkborren har skapat en brydsam situation för skogsbruket i spåren av alla de träd som fallit och allt virke som blivit av detta. Sommaren 2006 har dessutom varit torr och varm. Utifrån en vid Gudrunstormen förhållandevis låg numerär av insekter har situationen snabbt blivit mycket allvarlig.

Även på betessidan händer saker. Vi har fått ett nytt LBU stöd. Utifrån rubriken ”Vågar vi gå in i det nya betesstödet (LBU) eller skall vi plantera skog?” informerar Lars Hellström, HS Kristianstad.

Efter en god lunch intogs bilarna och exkursion i skog och på betesmark vidtog under ledning avLars Rytter, Skogforsk och Fredrik Wachtmeister, Knutstorp.


Styrelsemöten

Styrelsen har under året haft 4 möten. Den 10 januari på Skogsstyrelsens distriktskontor i Höör. Den 1 juni på Wrams Gunnarstorp, styrelsemöte och konstituerande möte. Den 14 augusti på Silvåkragården hos Carl von Friesendorff samt den 9 november på Restaurang TreSteg i Axelvold, Kågeröd. Antalet medlemmar har under året varit 197 betalande.

Föreningens styrelse Vald till Årsstämman
Ordförande Carl von Friesendorff, Silvåkragården
Tfn. 046-830 12, 0705-83 01 30.
2006-2007
Vice ordf. Fredrik Wachtmeister, Möllarps Säteri, 26023 Kågeröd. Tfn. 0418-802 00, 0705-54 32 80. 2006-2008
Lena Lannerheim, Östentorp 4446, 242 94 Hörby, Tfn. 0415-504 54, 070-575 04 54 2006-2008
Kjell Nyström, Farhult 8272, 242 96 Hörby Tfn. 0415-601 36, 0733-20 06 02. 2005-2007
Eva Nilsson, Ekastiga, 243 93 Höör, Tfn. 0413-211 15, 070-305 71 72. 2005-2007

Jan Linder, Skogsstyrelsen, Region Öst, Box 288, 593 24 Västervik, utsedd av Skogsstyrelsen. Tfn. 0490-25 80 55.

Sven Fajersson, Hushållningssällskapet, Box 9084, 291 09 Kristianstad, utsedd av Hushållningssällskapet. Tfn. 044-22 99 01.
Revisorer
Bo Johansson, Backavägen 3, 243 34 Höör 2006-2007

Erik Persson, Hushållningssällskapet, Borgeby, 237 91 Bjärred (utsedd av Hushållningssällskapet.)

2006-2007
Suppleanter
Hans Nilsson, Skepparslövs Gård, 291 92 Kristianstad 2006-2007

Ann-Britt Karlsson, Hushållningssällskapet, Borgeby, 237 91 Bjärred (utsedd av Hushållningssällskapet)

2006-2007
Föreningens sekreterare

Roland Olsson, Skogsstyrelsen, Box 6, 243 21 Höör, Besöksadress: Bangårdsgatan 6, Höör. Tfn. 0413-294 62.

Föreningens kassaförvaltare samt förare av medlemsregister

Hushållningssällskapet, Sven Fajersson, Box 9084, 291 09 Kristianstad. Tfn. 044-22 99 01
Besöksadress: Skepparslövsvägen 114, 291 92 Kristianstad.

Valberedning
Ulf Lundqvist, Rörmästaregatan 11, 260 51 Ekeby. Tfn. 042-944 02 2006-2007
Glenn Oredsson, Skea Gård 4145, 281 91 Hässleholm Tfn. 0451-363 64 2006-2007
Hedersledamöter
F.d. ordförande Friherre Bengt Bennet, Drottninggatan 178 C, 254 33 Helsingborg
F.d. ordförande och länsråd Lennart Linder-Aronson, Köpenhamnsvägen 95, 217 75 Malmö