2016

Årsmötet den 24 maj 2016 på Bjärsjölagård

Temat för eftermiddagen på Övedskloster var: ”Dåtid – nutid – framtid”

Otto och Johanna Ramel berättade om Övedsklosters historia, nuvarande innehav av olika ägoslag och deras betydelse för verksamheten samt om sina tankar om entreprenörskap och om nya verksamheter för framtiden. Bland annat fick vi veta vilka idéer som ligger bakom satsningen på att bygga ett eget varumärke.

Referat Årsmöte 2016 Övedskloster

Höstmötet den 23 november 2016 på Skogsstyrelsens kursgård Ullstorp utanför Höör

Skogsstyrelsen var värd för höstmötet som hade temat ”Kan digital teknik hjälpa oss göra kloka skogsbruksåtgärder?”.

På förmiddagen demonstrerades och diskuterades de digitala hjälpmedel som finns att tillgå i skogsbruket.

Efter lunch blev det en demonstration av hur drönare kan användas i skogsbrukandet.

Referat Höstmöte 2016 Ullstorp