Hederspriser 2019

Skånes Skogs- och Betesvårdsförenings hederspris 2019

tilldelas

Carl von Frisendorff, Silvåkra, Veberöd

Carl är civilekonom och  jur. kand. och har under sin yrkesverksamma  tid jobbat i SE-Banken. Parallellt med jobbet har han ansvarat för Silvåkragårdens skötsel sedan 1980 när han övertog gården. Carl och hans hustru Elisabeth flyttade till gården 1995.

Carl övertog gården efter sin far Gösta von Frisendorff, Gösta var en känd profil i skogsägarrörelsen i Skåne/Sverige.

Silvåkragården med sin imponerande bostadsbyggnad inköptes av Gösta von Frisendorff  1958. Silvåkra  har under historien flera gånger delats och styckats, senast 1967 när militären utökade Revingefältet  med 65 ha från gården.

Fastighetens storlek är idag 300 ha, där 90 ha består av vatten. Produktiva arealen skog är 170 ha. Arealfördelningen är 50/50 löv /barr, men ser man till virkesförrådet så är det 50 % gran, 20 % tall och 30 % löv.

Silvåkra har drabbats av storm vid flera tillfällen. Stormen Carola 1999 fällde 3 500 kubikmeter där även bokskogen drabbades. På dessa områden finns idag ny ungskog av bokskog med inslag av Sykomorlönn. Långsiktig strategi med skogsskötseln är att bibehålla en trädslagsfördelning på 50 % löv/50 % barr för att få högsta möjliga lönsamhet på gården.

Carl har under lång tid haft förtroendeuppdrag med anknytning till skogen. Under 10 år var han ordförande i Skånes Skogs- och Betesvårdförening.

Inom skogsägarrörelsen har han varit engagerad i Skånes Skogsägare och SÖDRA med styrelseuppdrag på högsta nivå. I samband med fusionen mellan Skånes Skogsägare och SÖDRA drev Carl frågan om att det skulle finnas en lövskogsexpert inom SÖDRA.  Idag, drygt 25 år efter fusionen finns tjänsten kvar och innehas just nu  av Anders Ekstrand.

Efter avslutade styrelseuppdrag har Carl fortsatt att driva lövskogsfrågor och varit aktiv som motionsskrivare och debattör inom lövfrågor på bland annat SÖDRA:s stämmor.

Idag har Carl ett fortsatt engagemang som förtroendeman med koppling till skogen som  ledamot i 3 st vattenråd, han sitter också i en stiftelse med koppling till Ekfrämjandet. Hemma på Silvåkra fortsätter  Carl att ta del av det praktiska arbetet på fastigheten, hans huvuduppgift är att ta hand om nyplanteringarna.

Carl von Frisendorff är en värdig mottagare av Skogs- och Betesvårdsföreningens hederspris 2019